Bus body

公交车

公交车身广告

公交车身插图3

本公司经营发布久事公交(原巴士集团)所属公交车身广告

具体线路覆盖全市,如外滩,淮海路,南京路,人民广场,静安寺,徐家汇,陆家嘴,中山公园等商业区,以及各居民区,线路途径区域人流密集,各年龄层,各消费类型人群均可覆盖,可根据客户需求,进行有针对性的广告投放,以达到预期的宣传效果

发布形式 大三侧

发布形式 小三侧

线路 地图

线路 大三侧车身刊例

线路级别

线路

媒体费(人民币/车/月)

制作费(人民币/车)

S

20  21  37  26  42  146  198  781  805  816  824  855  869  911  920  926  927  932  933  956

68,000

6,500

A++

11  17  18  41  45  46  51  64  67  94  96  104  123  138  145  607  715  730  732  733  736  770  837  838  856  866  929  930  947  大桥一线  浦东21路  浦西滨江1路  上川专线  隧道八线  隧道二线  虹桥商务区2路  闵行18路  七宝2路  虹桥镇2路  闵行23路

55,000

A+

184  510  609  624  627  629  630  731  734  735  747  849  858  912  937  951  962  973  974  975  1014  1201  1203  1204  1207  1208  1212  1217  1219  1222  1227  1255  1256  1258  长征1路  虹桥枢纽4路  沪唐线  闵行33路  浦东11路  浦东14路  浦东15路  申川专线  万周专线  徐川专线

45,000

A

615  628  632  708  1084  1202  1205  1206  1209  1210  1211  1215  1218  1220  1221  1223  1228  1229  1231  1238  合庆2路  浦东13路  浦东17路  浦东65路  浦东66路  孙桥1路  外高桥2路

35,000

*具体线路走向站点见附表 *发布期不满6个月加收还原费5000元/辆

线路 小三侧车身刊例

线路级别

线路

媒体费(人民币/车/月)

制作费(人民币/车)

S

956   

                        48,000

                     2,500

A++

虹桥商务区1路  虹桥商务区2路  闵行23路  闵行18路  七宝2路   虹桥镇2路

                        38,000

A+

江川1路,马桥1路,江川2路,江川4路,江川6路,江川7路,闵行26路,闵行3路,梅陇1路,闵行10路,闵行5路,闵行7路,闵行15路,闵行6路,闵行8路,闵行21路,闵行9路,闵行21路B线,闵行19路,闵行24路,莘庄工业区1路,浦江9路,浦江20路,浦江8路,浦江15路,浦江10路,闵行38路,闵行11路,闵行11路区间,浦江12路,浦江17路,浦江18路,浦江16路,浦江13路,浦江19路,闵行42路,闵行50路,华漕5路,闵行4路,闵行26路区间,虹桥镇2路区间

                        28,000

*具体线路走向站点见附表